Rezanie železobetónu

rezanie zelezobetonu

Rezanie otvorov do betónu, železobetónu, rezanie otvorov do stieh, stropu alebo podlahy.

rezanie betonu info rezanie železobetónu

Vŕtanie do betónu

jadrove vrtanie

Jadrové vŕtanie do betónu vytvorenie otvorov pre potrubia, káble, vodu, plyn a kúrenie.

vrtanie do betonu o službe jadrové vŕtanie

Búranie a Demolácia

buranie budov

Búranie stien a priečok, železobetónových nosníkov, stĺpov, murovaných stavieb.

o službe búranie budov

Rezanie železobetónu Rezanie otvorov do betónu, panelu

Rezanie do betónuVyrezanie a rozšírenie dverných otvorov, vytvorenie otvorov pre dvere, okná, otvory pre prestupy, otvory pre potrubia, káble, výťahové šachty, otvor pre Átrium.

Panelové domy sotva budú patriť medzi najkrajšie budovy mesta, ale bývať sa niekde musí a pri dnešných cenách je prirodzené a niekedy až nutné urobiť rekonštrukciu. Náklady na ňu nie sú primalé ale ak sa jedna o jednu zo základných potrieb života – „bývanie“ tak naše náklady sú vložené do našej kultúry, do nášho bývania. Keďže rekonštrukcia bytu je spojená s búraním a neskôr so stavaním a úpravami preto pri prvej časti búrania vieme pomôcť vytvorením vnútorných priečok pre spojenie dvoch miestností, vyrezaním otvorov pre dvere a okná a pod.

Pre vytvorenie otvorov do betónu alebo panelu pre dvere alebo okná sa používajú rôzne techniky vyrezávania. Vždy podľa obhliadky posúdime, ktorý spôsob rezania betónu použijeme, tak aby sme čo najviac zabezpečili statiku domu a najmenej zaťažili susedov proti hlučnosti. V prípade takýchto prác musia byť vydané stavebné povolenia stavebného úradu na práce a obhliadka statika, pretože v niektorých prípadoch nie je možné práce vykonať napríklad z dôvodu všetkých nosných stien.

Priemyselné firmy neustále menia svoj dizajn budov väčšinou podľa požiadaviek trhu a aj podľa svojich nutných úprav budovy tak, aby vyhovovala rýchlejšiemu a dynamickému a samozrejmé jednoduchšiemu a lacnejšiemu spôsobu výroby. Častokrát kvôli šetreniu nákladov napríklad za energie alebo logistike sa dve vedľa seba stojace budovy spoja, alebo prepoja vybúraním priečok. Prípadne sa vytvoria dverné otvory, logistické otvory pre prejazd nákladných áut, prípadne kvôli vytvoreniu okenných otvorov alebo svetlíkov a pod. V tejto oblasti máme skúsenosti a vieme všetky tieto spomenuté práce zabezpečiť.

Ponuka rezania: