Rezanie železobetónu

rezanie zelezobetonu

Rezanie otvorov do betónu, železobetónu, rezanie otvorov do stieh, stropu alebo podlahy.

rezanie betonu info rezanie železobetónu

Vŕtanie do betónu

jadrove vrtanie

Jadrové vŕtanie do betónu vytvorenie otvorov pre potrubia, káble, vodu, plyn a kúrenie.

vrtanie do betonu o službe jadrové vŕtanie

Búranie a Demolácia

buranie budov

Búranie stien a priečok, železobetónových nosníkov, stĺpov, murovaných stavieb.

o službe búranie budov

Rekonštrukcie stavieb

Rekonštrukcie stavieb, budov, domov, vybúranie priečok, rozširovanie dverných a okenných otvorov. Otvory pre schody, schodiská a výťahové šachty.

Vykonávame rekonštrukcie bytov, domov  a budov na základe požiadaviek klienta. Dbáme na presnosť a prevedenie rekonštrukčných prác, pričom sa snažíme práce vykonávať v čo najkratšom čase a po dohode s najnižšími nákladmi na realizáciu. Cena rekonštrukcie je závislá od podmienok stavby, stavebných činností  a mechanizácie, ktorú pri rekonštrukcii použijeme. Inak povedané, čo vyžaduje klient, to spravíme za cenu, ktorá je vypočítaná na základe vykonaných prác a použitého náradia za určitý čas.

Rekonštrukcie robíme nielen na panelových stavbách, ale aj železobetónových, kde sú potrebné zásadné zmeny  jednak v projekte a tak  v samotnej „fyzickej“ realizácii. V tehlových domoch kde je búrame priečky jednoduchšie, ale sú potrebné murárske a betonárske práce. Ďalej v bytoch kde sa vyžadujú zmeny a rezanie otvorov pre dvere, okná ako aj iné otvory, ktoré je potrebné vyrezať do panelu alebo železobetónu.

Pri priemyselných stavbách a budovách vieme vybúrať  a zrekonštruovať vchodové halové dvere, vstupy do priemyselných zón. Vybúrať, alebo vyrezať otvory medzi dvomi susediacimi halami pre elektrické rolovacie dvere, vytvoriť nové otvory pre rad okien v priemyselných parkoch, kde je potrebná dobrá (svetlotechnika) a viditeľnosť v hale. Režeme otvory medzi poschodiami dvoch podlaží v strope, alebo do podlahy. Ďalej búrame otvory pre nákladné a osobné výťahy, otvory pre schodištia a schody. Otvory pre ventilácie a ventilátory, motorické a bezmotorické ventilačné turbíny, káblové rozvody, otvory pre rozvody plynu, vody a kanalizácie.

Sme schopní rekonštruovať a prerobiť domy aj budovy, ktoré vyžadujú „opatrnú“ zmenu a zásahy vzhľadom k povahe stavby – napríklad rekonštrukcia kultúrnej, prípadne architektonickej pamiatky, alebo starej stavby. Pre vyrezanie otvorov je pri týchto budovách potrebné dbať na otrasy, ktoré vznikajú rekonštrukčnými prácami a ktorými sa oslabuje statika domu. Disponujeme náradím, ktoré pre tento účel používame – to jest rýchlootáčkové  píly, píly s diamantovými kotúčmi, bezotrasové vŕtačky, špeciálne búracie kladivá a iné profi náradia a aj ťažkú techniku v prípade závažnejších prác.

Pre vypočítanie ceny za rekonštrukciu a rekonštrukčné práce je potrebná osobná konzultácia, kde Vám poradíme a navrhneme najvhodnejšiu (najlacnejšiu) alternatívu. Pre výpočet rekonštrukčných prác nás môžete kontaktovať telefonicky, alebo vypísaním kontaktného formulára, osobne navštíviť v Bratislave (Petržalke).