Rezanie železobetónu

rezanie zelezobetonu

Rezanie otvorov do betónu, železobetónu, rezanie otvorov do stieh, stropu alebo podlahy.

rezanie betonu info rezanie železobetónu

Vŕtanie do betónu

jadrove vrtanie

Jadrové vŕtanie do betónu vytvorenie otvorov pre potrubia, káble, vodu, plyn a kúrenie.

vrtanie do betonu o službe jadrové vŕtanie

Búranie a Demolácia

buranie budov

Búranie stien a priečok, železobetónových nosníkov, stĺpov, murovaných stavieb.

o službe búranie budov

Búranie budov

Búranie železobetónových stien, priečok, betónových a železobetónových stropov, búranie železobetónových nosníkov, stĺpov prievlakov , konštrukcií, schodísk a pod., Búranie betónových, murovaných stavieb a budov. Búranie rezaním, štiepaním, lámaním betónu a železobetónu. Búranie hydraulickým roztláčaním.

Pod pojmom búranie si veľa ľudí predstaví zavesenú guľu na autožeriave kde žeriavnik (búrač) rozkýva guľu tak aby zasiahla čo najväčšiu časť budovy a následne celá padne. Búranie však také jednoduché nie je a hlavne ide o to, že nie všetky budovy sa búrajú celé a naraz. Pre búranie je vypracovaný časový a pracovný plán (harmonogram búracích prác) a používajú sa rôzne techniky technológie a stroje, ktoré sú pre každý úkon iné. Náročnosť búracích prác je závislá od toho o aký druh múru/steny ide, pričom záleží, či ide o monolitickú montovanú alebo murovanú stenu -múr. Pre búranie sme dostatočne dobre vybavený a vieme poskytnúť kvalitné búracie zariadenia a ľudí, ktorí už majú skúsenosti s búraním budov.