Rezanie železobetónu

rezanie zelezobetonu

Rezanie otvorov do betónu, železobetónu, rezanie otvorov do stieh, stropu alebo podlahy.

rezanie betonu info rezanie železobetónu

Vŕtanie do betónu

jadrove vrtanie

Jadrové vŕtanie do betónu vytvorenie otvorov pre potrubia, káble, vodu, plyn a kúrenie.

vrtanie do betonu o službe jadrové vŕtanie

Búranie a Demolácia

buranie budov

Búranie stien a priečok, železobetónových nosníkov, stĺpov, murovaných stavieb.

o službe búranie budov

Rezanie a vŕtanie do železobetónu, betónu a panelov

Hlavným zameraním firmy Save express profi, s.r.o. je rezanie betónu, panelu a železobetónu, vŕtanie otvorov, búranie budov, demolácie objektov, rekonštrukcie domov a stavieb. Brúsenie betónových podláh a kameňa, maľovanie stien a iných činností zameraných pre stavby a domy. Firma pôsobí prevažne v rámci Bratislavy, na západnom a strednom Slovensku.

Rezanie betónu, železobetónu, panelov

Rezanie a jadrové vŕtanie Vyrezanie a rozšírenie dverných otvorov, vytvorenie otvorov pre dvere, okná, otvory pre prestupy, otvory pre potrubia, káble, výťahové šachty, otvor pre Átrium. Rezanie do panelu, betónu alebo železobetónu.
rezanie železobetónu, betónu a panelov

Vŕtanie otvorov do betónu

jadrove vrtanie otvorov do betonu Vŕtanie nových otvorov, jadrové vŕtanie, vyvŕtanie dier diamantovými korunkami, vytvorenie otvorov pre prestupy, v stropoch, stenách pre ústredné kúrenie, vodu, plyn, klimatizáciu, otvory pre potrubie a káble.
jadrové vŕtanie otvorov

Búranie budov

Búranie železobetónových stien, priečok, betónových a železobetónových stropov, búranie železobetónových nosníkov, stĺpov prievlakov , konštrukcií, schodísk a pod., Búranie betónových, murovaných stavieb a budov. Búranie rezaním, štiepaním, lámaním betónu a železobetónu. Búranie hydraulickým roztláčaním.
búranie budov a stavieb

Demolácie stavieb

Demolovanie a demolácie stavieb, budov malou a veľkou mechanizáciou spolu so zabezpečením odvozu sute a stavebného odpadu.
demolácie stavieb a odvoz stavebného odpadu

Rekonštrukcie stavieb

Rekonštrukcie stavieb, budov, domov, vybúranie priečok, rozširovanie dverných a okenných otvorov. Otvory pre schody, schodiská a výťahové šachty.
rekonštrukcie stavieb a budov

Brúsenie betónu

Brúsenie prírodného kameňa, žuly, mramoru, brúsenie umelého kameňa, Brúsenie mramorových obkladov a podláh. Brúsenie stien, vybrúsenie podlahy a vyrovnanie povrchu plôch podlahy.
brúsenie betónových podláh

Rezanie a jadrové vŕtanie v Bratislave

Priebeh prác

  • prvá konzultácia so zákazníkom mail, telefón, osobne...
  • na základe dopytu a obhliadky vypracujeme cenovú ponuku (kalkuláciu stavebných prác)
  • dohodneme sa o stavebných prácach
  • podľa dohody sa vyhotoví objednávka a zmluva
  • dohodnú sa termíny nástupu a termíny ukončenia stavebných prác
  • fakturácia a platba podľa dohody